team-5.jpg

Karolina Mazerska

Nazywam się Karolina Mazerska i jestem nauczycielką muzyki i rytmiki oraz oligofrenopedagogiem. Jestem absolwentką Akademii Muzycznej w Gdańsku o specjalności Rytmika. Ukończyłam również studia podyplomowe z zakresu Oligofrenopedagogiki i Wychowania do Życia w Rodzinie. W Polsce pracowałam jako nauczyciel muzyki i rytmiki, kształcąc dzieci i młodzież na każdym etapie edukacyjnym - od żłobka po gimnazjum. Ostatnie dwa lata pracowałam w Zespole Szkół Specjalnych w Gdańsku z młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie. Prowadziłam tam chór szkolny oraz zajęcia rewalidacyjne z zakresu wychowania muzycznego. Poszerzając swoje umiejętności uczestniczyłam w kursach o tematyce: logorytmika, Gry i zabawy z chustą KLANZA, Tańce integracyjne, warsztaty z BUM-BUM Rurkami, warsztaty z metody Carla Orffa oraz Batii Strauss. Prywatnie jestem mamą 3 dzieci: Karola(7l), Barbary(5l) i Alicji(6m).