Polska Språket w Sztokholmie

Oferta naszej placówki:

 • Podział na grupy wiekowe;
 • Realizacja polskiej podstawy programowej na bazie programów dydaktyczno wychowawczych w danej klasie, grupie, podręczników;
 • Rozwijanie kompetencji językowych poprzez naukę, zabawę, programy multimedialne, eksperymenty, ćwiczenia logopedyczne w grupach;
 • Zajęcia metodą CLIL * Zintegrowane kształcenie przedmiotowo językowe;
 • Nauka czytania i pisania metodą glottodydaktyki, dobrego startu, globalnego czytania;
 • Odimienna nauka czytania autorstwa Ireny Majchrzak;
 • Muzykowanie metodą Batii Strauss * zajęcia stymulujące rozwój dziecka;
 • Rytmika - zajęcia muzyczno-ruchowe z elementami tańca, logorytmiki, śpiewu;
 • Nauka polskich piosenek i zabaw;
 • Zajęcia sensoryczne w grupach przedszkolnych;
 • Metody aktywizujące w procesie nauczania.