Metody pracy z dziećmi stosowane w grupach przedszkolnych

CLIL (z ang. Content and Language Integrated Learning; Zintegrowane kształcenie przedmiotowo-językowe), czyli nauka języka podczas codziennych zajęć, nauki świata, ciekawostek, eksperymentów, śpiewu. Metoda CLIL skupia się na umiejętnościach intelektualnych oraz wiedzy i rozumieniu. Zajęcia te nie mają na celu jedynie nauczenia języka, ale również zachęcenie dzieci do rozwijania wiedzy na różne tematy, umiejętności oraz myślenia krytycznego.

logopedia
logopedia

Eksperymenty – w okresie dzieciństwa odkrywanie świata pełni ważną rolę. Pozwala ono dziecku na poznanie tego, co je otacza, jak i samego siebie. Eksperymenty pomagają pobudzać zainteresowania dziecka, jak i zobrazować pewne zjawiska zachodzące w świecie w łatwiejszy do zrozumienia sposób.

Gry ruchowe rozwijające motorykę – gry pozwalają dzieciom na spożytkowanie energii w pozytywny sposób, dotlenienie mózgu, co ułatwia im skupienie się na zajęciach. Dostarczają również możliwości integracji z rówieśnikami i ćwiczą umiejętności współpracy w grupie.

Plastyka i zabawy sensoryczne – te elementy zajęć pozwalają dziecku uwolnić kreatywność, i w przystępny sposób przyswoić wiedzę na konkretny temat na odpowiednim poziomie możliwości dziecka. Poprzez zajęcia z farbami, pachnącą ciastoliną czy kolorowym ryżem dzieci uczą się sensorycznego doświadczania otaczającego świata, poznają zapachy, struktury różnych mas i uczucia jakie im towarzyszą. Dziecko bawiące się sensorycznie uczy swoje ciało prawidłowego reagowania na bodźce, co pozwala mu lepiej się rozwijać.